Polityka Prywatności

Doceniamy twoje zainteresowanie naszą firmą, traktujemy bardzo poważnie ochronę prywatnych danych osobowych, dlatego chcemy, abyś czuł się bezpiecznie podczas odwiedzin naszej strony internetowej. W szczególności przestrzegamy nowych wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”).
Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin jest administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.diabetesriskcalculator.com (w dalszej części: „strona internetowa”).
Aby uzyskać więcej informacji na temat organu ochrony danych osobowych, wejdź na imprint. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod następującym adresem:
A. Menarini Research & Business Service GmbH
Datenschutzbeauftragter
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
lub wyślij e-mail na adres: dpo.germany@berlin-chemie.de
Bardzo poważnie traktujemy ochronę twoich danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy dane osobowe, które przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności danych.
Przechowujemy twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do działania naszej strony internetowej i powiązanych z nią usług lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania twoich danych.
Dzięki niniejszej polityce prywatności danych chcielibyśmy poinformować cię o informacjach, które zbieramy podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej oraz o tym, jak te dane są wykorzystywane.
Ta usługa online nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Dane przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy korzystasz z tej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. gdy nie rejestrujesz się ani nie przekazujesz nam w żaden inny sposób informacji, przetwarzamy tylko te dane osobowe, które twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do prawidłowego wyświetlenia naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa strony internetowej (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
• Adres IP
• Data i godzina wizyty
• Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
• Treść zapytania (konkretna strona)
• Status dostępu / kod statusu HTTP
• Ilość danych przesłanych w każdym przypadku
• Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
• Przeglądarka
• System operacyjny i jego interfejs
Język i wersja oprogramowania przeglądarki
Dane są usuwane automatycznie po okresie przechowywania wynoszącym 7 dni.

Wykorzystywanie plików cookies

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć tutaj.

Pliki cookie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania witryny.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu (np. laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Informacje, które pojawiają się w związku ze specjalnie używanym urządzeniem, są przechowywane w pliku cookie. Nie oznacza to, że jesteśmy w stanie bezpośrednio cię zidentyfikować. Korzystanie z plików cookie ma na celu ułatwienie korzystania z naszych usług. Używamy sesyjnych plików cookie, na przykład, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.
Dla wygody użytkowników korzystamy również z tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę w celu skorzystania z naszych usług, natychmiast rozpoznajesz, że już odwiedziłeś naszą stronę, jakich dokonałeś wpisów i jakie ustawienia wybrałeś, więc nie musisz ponownie wprowadzać informacji.
Ze względu na ich znaczenie dla funkcjonowania witryny nie można odmówić wymaganych plików cookie. Nasze przetwarzanie danych osobowych opieramy na art. 6 (1) (b) DSGVO, umowne świadczenie naszych usług.
Ponadto za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. RODO), używamy plików cookie stron trzecich w celu statystycznego rejestrowania i analizowania korzystania z naszej strony internetowej w celu optymalizacji naszych usług i wyświetlania informacji specjalnie dla ciebie dostosowanych. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Możesz unieważnić swoją zgodę w dowolnym momencie bez żadnych skutków na przyszłość. Zmień ustawienia tutaj.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim urządzeniu lub aby za każdym razem pojawiało się powiadomienie. Jeśli wybierzesz opcję nieobsługiwania plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie mogą stać się niedostępne.

Przetwarzanie danych podczas kontaktu z nami

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, zapisujemy przekazane nam informacje (np. twój adres e-mail, ewentualnie twoje imię i numer telefonu), abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje pytania.
Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz w celu komunikacji z tobą (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeśli przekażesz nam informacje dotyczące możliwych skutków ubocznych naszych produktów medycznych, jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania i zapisywania tych informacji (podstawą prawną jest art. 9 ust.2 lit. i RODO).
Usuwamy dane uzyskane w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania.

Google (Universal) Analytics

Tak długo, jak wyrazisz zgodę, będziemy korzystać z Google (Universal) Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Używamy Google (Universal) Analytics do analizy i regularnego ulepszania naszej witryny. Uzyskanie statystyk pozwala nam ulepszać nasze usługi i uczynić je bardziej interesującymi dla ciebie jako użytkownika. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do USA, Google przesłało je do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google (Universal) Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Google (Universal) Analytics korzysta z takich technik, jak pliki cookie – pliki tekstowe przechowywane na komputerze – które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej tworzone przez pliki cookies są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku korzystania z anonimowego adresu IP, ulega on skróceniu do nazwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Konwencji o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany.
Możesz również zapobiec gromadzeniu i wysyłaniu do Google danych generowanych przez plik cookie dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną za pośrednictwem poniższego linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Alternatywnie, możesz kliknąć ten link , aby zapobiec gromadzeniu danych w tej witrynie przez Google Analytics w przyszłości.

Odbiorcy danych osobowych i transfer danych do krajów trzecich

Efekty uboczne

Jeśli dowiemy się o potencjalnych efektach ubocznych na jeden z naszych produktów, jesteśmy zobowiązani przez prawo do udokumentowania i udostępnienia odpowiednich informacji, w tym danych osobowych, organom na całym świecie oraz, w razie potrzeby do dalszej oceny, skontaktowania się ze stronami zgłaszającymi.

Egzekwowanie praw

Możemy przekazywać dane podmiotom uprawnionym, konsultantom i władzom w celu egzekwowania naszych praw lub w celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich.

Zewnętrzni dostawcy usług przetwarzania danych:

Korzystamy z usługodawców, którzy wspierają nas w wykonywaniu naszych usług. Usługodawcy przetwarzają twoje dane w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i pod naszym nadzorem wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Dostawcy usług mogą również mieć siedzibę poza UE. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby dane, które podajesz były odpowiednio chronione zgodnie z wymogami przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych. W razie potrzeby korzystamy ze standardowych klauzul umownych UE, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy technologiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są zgodne z aktualnym stanem technologicznym.

Twoje prawa i dane kontaktowe

Ogólne prawa

Chcielibyśmy poinformować cię o prawach jakie Ci przysługują zgodnie z art. 4 (1) nr 1 RODO). Więcej informacji na temat swoich praw możesz znaleźć w art. 15–21 RODO i art. 32 – 37 (Federalna ustawa o ochronie danych).
Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem bezpieczeństwa danych. Informacje kontaktowe znajdują się u góry niniejszej Polityki prywatności.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo zażądać informacji o tym, które twoje dane osobowe zostały zgormadzone i przetworzone. Obejmuje to informacje o celach, dla których dane te są wykorzystywane, i czasie przechowywania takich danych, a także informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione. Ponadto masz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania danych osobowych, które nie są poprawne lub nieaktualne. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Przekazujemy korekty twoich danych osobowych stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo wnieść o usunięcie swoich danych osobowych w jednym z następujących przypadków:
• Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• Wycofałeś zgodę i nie występuje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
• Wyraziłeś sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych osobowych i nie występują żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania; jeżeli dane osobowe służyły wyłącznie celom marketingowym, twój sprzeciw wystarcza do zakończenia ich przetwarzania;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
Twoje prawo do usunięcia danych osobowych może być ograniczone przez prawo. Ograniczenia prawne obejmują między innymi art. 17 (3) RODO i § 35 federalnej ustawy o ochronie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres, który umożliwi weryfikację tych danych;
• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub
Jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych, ale wciąż nie rozstrzygnięto, które podstawy prawne są nadrzędne.
Poinformujemy cię przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych.

Wycofanie zgody

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych. Możesz wysłać nieformalne powiadomienie na powyższy adres kontaktowy. Dotyczy to również zgody udzielonej przed wejściem w życie RODO (tj. przed 25maja 2018 r .). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Cię dotyczą, i które przekazujesz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do przekazywania tych danych stronom trzecim. Możesz wnioskować o szczegóły i ograniczenia na podstawie art. 20 RODO. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych w żaden sposób nie wpływa na prawo do usunięcia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, w szczególności do inspektora ds. ochrony danych i wolności informacji w Berlinie lub organu nadzorczego w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu, w którym doszło do naruszenia ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, o ile te dane były przetwarzane na mocy art. 6 (1) (f) RODO. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że:
• Jesteśmy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują twoje interesy, prawa i wolności lub
Przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
W szczególności masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, o ile będą one użyte w takim celu. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, nie będziemy już wykorzystywać twoich danych osobowych w tym celu.
Ostatnia aktualizacja: listopad 2019 r